IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
mobil:+ 421 903 948996
e-mail: info@imsgeo.sk

Referencie

- vyhotovovanie geometrických plánov pre právnické a fyzické osoby (v okr. PN,BA, MA, PK, TT, TO, NM a iné.)

- spracovanie kompletnej geodetickej dokumentácie na stavbe Polyfunkčný dom GORENJE Slovakia, s.r.o., Bratislava-Polianky
- vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemkov a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a ku kolaudácii novostavby
- predrealizačné zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt
- vytyčovanie staveniska a inžinierskych sietí
- vytyčovanie stavebného objektu
- kontrolné merania
- zameranie priebehu novo zrealizovaných inžinierskych sietí
- vyhotovenie kompletnej porealizačnej dokumentácie

- predrealizačné zameranie trasy pre projekt Slovak Telecom, a.s.

- dlhodobá spolupráca s firmou NEVITEL, a.s. pri výstavbe telekomunikačných stožiarov pre ORANGE Slovakia, a.s., EuroTel Bratislava, a.s.
- vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemkov a majetkovoprávne usporiadanie
- predrealižačné zamerania polohopisu a výškopisu pre projekt
- vytýčenie telekomunikačných stavieb
- porealizačné zamerania a spracovanie porealizačnej dokumentácie (prevod do WGS)